Privatumo politika

Mes vertiname jūsų privatumą

Denovo Agency į privatumą žiūri rimtai ir atsakingai.  Prašome susipažinti su mūsų privatumo politika, o kilus klausimams nesikuklinkite mūsų paklausti el. paštu

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja MB “Verslo lyderystė” valdomos interneto svetainės denovo.lt (toliau – Interneto svetainė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamoma informacija, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.

1.2. Interneto svetainę administruoja MB “Verslo lyderystė”, adresas: Smolensko g. 10C, Vilnius, įmonės kodas.: 304195401 (toliau – Duomenų tvarkytojas).

1.3. Su Duomenų tvarkytoju privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimais galima susisiekti el. paštu .

1.4. Naudotoju šioje Politikoje laikomas bet kuris fizinis asmuo, besinaudojantis Interneto svetainės informacija.

1.5. Naudotojas neturi naudotis Interneto svetainės informacija, jeigu jis nėra susipažinęs su Politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Naudotojas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti Interneto svetainės informacija. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Politika.

1.6. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Interneto svetainės informacija, jeigu Naudotojas Interneto svetaine naudojasi pažeisdamas šią Politiką, bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.

2. Slapukai

2.1 Slapukai (angl. cookies) – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską. Siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų el. svetainės veikimą, naudojame slapukus.

2.2 Naudojami slapukai:
_ga – fiksuoja apsilankymus ir atliktus veiksmus Interneto svetainėje. Naudojama statistikos ir optimizavimo tikslais.
privacy_embeds – išsaugo jūsų Politikos sutikimo pasirinkimą, kad pranešimas kurį laiką būtų nerodomas.
wordpress_test_cookie – testinis slapukas, patikrinantis ar jūsų interneto naršyklė priima slapukus.

2.3 Interneto naršyklės nustatymuose galite nustatyti nepriimti slapukų.

3. Asmeniniai duomenys

3.1. Jums pateikus užklausą mūsų paklausimo formoje, Duomenų tvarkytojas išsaugo ir laiko jūsų pateiktus duomenis savo klientų valdymo sistemoje. Duomenys surenkami ir išsaugomi su tikslu įvykdyti jūsų užklausą ir suteikti konsultaciją. Šie duomenys niekada nesidalinami su trečiosiomis šalimis.

3.2. Duomenų subjektas, remiantis Bendru Duomenų Apsaugos Reglamentu (BDAR) el. paštu turi teisę pateikti prašymą gauti visus asmeninius duomenis, taip pat pateikti prašymą jo duomenis ištrinti visiškai.

3.2.1 Duomenų tvarkytojas privalo pateikti prašomus duomenis duomenų subjektui ne vėliau, kaip per vieną mėnesį.

3.2.2 Duomenų tvarkytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą ištrinti visus duomenų subjekto duomenis, jeigu teisės aktai nenumato kitaip, įsipareigoja tai padaryti ne vėliau, kaip per vieną mėnesį.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.2. Duomenų tvarkytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

4.3. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis informacija, laikoma, kad Naudotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

4.4. Duomenų tvarkytojas pasilieka teisę koreguoti Privatumo Politiką. Apie privatumo politikos pakeitimus būsite informuoti Interneto svetainėje, prašomi dar kartą sutikti su Privatumo Politika.